Aq Malı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aq Malı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aq Malı" ifadesi, oldukça aşağılayıcı, saygısız ve argo bir tabirdir. Bu ifade, kişiyi aşağılamak, hakaret etmek veya incitmek amacıyla kullanılır. "Aq Malı," argo bir dil kullanımıyla, karşı tarafı aşağılama niyetini taşıyan, küfürlü ve hoşgörüsüz bir ifadedir. Aq malı esasında amına koduğumun malı kelimesinin kısaltılmasıdır.

Bu ifadenin kullanımı, sağlıklı iletişim ilkelerine aykırıdır ve saygısızlık teşkil eder. Saygılı ve olumlu bir iletişim kurmak, insanlar arasında olumsuz duygusal tepkilere neden olmadan anlayış ve işbirliğini teşvik eder. Bu tür aşağılayıcı ifadeler yerine, daha nazik, olgun ve saygılı bir dil kullanarak iletişim kurmak her zaman daha iyi bir seçenektir.

Hakaret mi?


Aq Malı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Youtube paylaşımına cevaben "Aq mali" şeklinde yorum yapılma- sına ilişkin) CMK'nin 172/1. maddesindeki kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/8085 Karar: 2022/20190 Tarih: 18.10.2022

"Aq Malı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.