İşinizi Doğru Yapın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İşinizi Doğru Yapın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İşinizi Doğru Yapın, bir işi hata yapmadan, eksiksiz ve zamanında tamamlamak anlamına gelir. Bu ifade, bir işi yaparken dikkatli, özenli ve sorumlu olmak gerektiğini vurgular. Ayrıca, işinizi doğru yaparsanız, başarılı, saygın ve mutlu olabileceğinizi de ifade eder.

Hakaret mi?


İşinizi Doğru Yapın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olay kapsamında sanığın katılana yönelik söylediği kabul edilen "İşinizi doğru yapan, milleti başınızdan savmayın lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/37648 Karar: 2018/290 Tarih: 16.01.2018

"İşinizi Doğru Yapın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.