Palavracı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Palavracı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Palavracı" terimi, Türkçe dilinde sıkça kullanılan bir deyimdir ve genellikle boş laf yapan, gereksiz veya anlamsız konuşmalar yapan kişileri tanımlamak için kullanılır. Palavracı olan bir kişi, genellikle konuşmalarıyla gerçek bir içeriğe veya anlama sahip olmayan sözler sarf edebilir. Bu terim, bir kişinin samimiyetsiz veya ciddiyetsiz olduğu düşüncesiyle de ilişkilendirilebilir.

Palavracı terimi, iletişimde dürüstlük ve anlam ifade etme değerlerine aykırı olan kişilere yönelik bir eleştiriyi ifade eder. Palavracılık, sözlerin anlamsızca uzatılması veya karşılıklı iletişimde zaman kaybına neden olması anlamına gelebilir. Bu terim, bir kişinin düşünce veya fikir eksikliği nedeniyle boş konuşmalar yaptığı durumları tanımlarken, aynı zamanda kişinin ciddiyetsiz veya samimiyetsiz olduğu izlenimi vermesi durumlarında da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Palavracı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın duruşmada savunmasını yaptığı sırada karşı tarafın vekili olan katılanın beyanlarını kastederek söylediği "Müşteki sanık müdafii az önce bahsettiği olaylarla ilgili sürekli tahrikçilik yapmaktadır. Söylediği şeylerin aslı astarı yoktur. Kendisi bu olaylarla ilgili Kendisi bu olaylarla ilgili palavracıdır” şeklindeki sözlerinin, TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı... )

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/39471 Karar: 2014/32879 Tarih: 13.11.2014

"Palavracı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.