Ayrım Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ayrım Yapıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ayrım yapıyorsunuz" ifadesi, Türkçede bir kişi veya grup tarafından yapılan bir eylemin, insanlar arasında farklı muameleler yaparak veya özellikle bazı kişilere avantajlı veya dezavantajlı muamelelerde bulunarak ayrımcılık yaptığını belirtmek için kullanılır.

Bu ifade, genellikle eleştirel bir şekilde kullanılır ve cinsiyet, ırk, yaş, din, etnik köken, sosyal sınıf, engellilik durumu veya cinsel yönelim gibi özelliklere dayalı olarak insanlar arasında adaletsiz bir şekilde ayrım yapılmasını ifade eder.

Örneğin, bir işveren eğer iş başvurusunda bulunan iki kişi arasında, cinsiyetlerinden dolayı haksız bir şekilde ayrım yapıyorsa, "ayrım yapıyorsunuz" ifadesi bu durumun eleştirilmesi için kullanılabilir. Bu ifade, insanların eşit muamele görmeleri ve ayrımcılığa uğramamaları gerektiğini hatırlatır ve bu tür durumların önüne geçmeye yardımcı olur.

Hakaret mi?


Ayrım yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın mağdur Sulh Ceza Mahkemesi hakimine yönelik "Yazıklar olsun böyle adalete, siz ayrım yapıyorsunuz, ben esnaf olduğum için mi ayrım yapıyorsunuz" şeklindeki sözlerin, ifadelerin bütünlüğü içinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp uğranıldığını düşündüğü haksızlığı dile getirmeye yönelik bir yakınma ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/36485 Karar: 2017/5922 Tarih: 16.05.2017

"Ayrım Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.