Ecdadını Sinkaf Ederim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ecdadını Sinkaf Ederim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ecdadını Sinkaf Ederim, argoda ağır bir hakaret anlamına gelir. Bu sözü söyleyen kişi, karşısındaki kişinin ata ve soyuna cinsel içerikli bir küfür etmektedir.

Hakaret mi?


Ecdadını Sinkaf Ederim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Tanıklar ..., ..., ... ve ...'in katılan sanık...'in "Seni vururum, ecdadını sinkaf ederim" dediğine ilişkin birbirini doğrulayan ve aşamalarda tutarlı beyanları karşısında anılı suçların sübut bulduğu, nazara alınmadan, oluşa uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı şekilde beraat karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/26588 Karar: 2013/6310 Tarih: 27.03.2013

"Ecdadını Sinkaf Ederim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.