Annesini Çalıntı Mezara Defnetti

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Annesini Çalıntı Mezara Defnetti"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Annesini çalıntı mezara defnetti" ifadesi, Türkçede mecazi bir anlam taşıyan, bir kişinin yaptığı eylemlerle ilgili olumsuz ve hoşgörüsüz bir değerlendirmedir. Bu ifade, birinin ahlaksız, hilekar veya dürüst olmayan bir eylem gerçekleştirdiğini ve bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtmek için kullanılır.

Bu deyim, birinin annesinin mezarının bile çalıntı olduğunu ima ederek, bu kişinin yaşamındaki olumsuz ve etik olmayan davranışlarının en hassas ve saygıdeğer konulara kadar uzandığını vurgular. Bu tür bir ifade, insanlar arasında rahatsızlık yaratabilir ve saygısız olarak kabul edilebilir, bu nedenle iletişimde dikkatli olunması önemlidir.

Hakaret mi?


Annesini çalıntı mezara defnetti kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

"RTE'ye zincirleme dolandırıcılık/resmi evrak sahteciliği suç duyurusuyla Ankara'da soruşturma" başlıklı yazıdaki "Tayyip'in İstanbul İmam Hatip'teki kütük bilgilerine göre İmam Hatip'ten başka okula gitmemiş, E... Lisesi'ne gittiği de doğru değil, İmam Hatip'i bütünleme ile ve kurul kararı ile bitirmiş, yani Allah rızası ricalarıyla, kaldığı dersler Arapça ve Kur'an, Tayyip'in kurduğu hükümetler geçersizdir, yaptığı atamalar da" ve bir başka kullanıcıya yanıt olarak "Erdoğan annesini çalıntı mezarlara mı defnetti, fotoğraflar her şeyi anlatıyor" şeklindeki paylaşımların mesaj bütünlüğü ve bağlamı dikkate alındığında, bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi ve özellikle eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına madde-i mahsusa isnadı suretiyle saldırı mahiyetinde olduğu konusundaki takdir ve değerlendirmenin mahkemesince yapılması gerektiği gözetilmeden, hukuki olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararın kanun yararına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yargıtay 16. CD Esas: 2020/2421 Karar: 2020/3646 Tarih: 10.07.2020

"Annesini Çalıntı Mezara Defnetti" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.