Seni Hakem Yapanı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Hakem Yapanı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni Hakem Yapanı" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir konuya ilişkin olarak, onun yargılama yetkisi veya yetkinliği hakkında sorgulama, eleştirme veya kuşku ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin neden bu konuda söz sahibi olduğunu veya neden bu konuda karar verme yetkisi olduğunu merak etmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır.

"Seni Hakem Yapanı" ifadesi, bir kişinin otoritesini veya yetkinliğini sorgulamak veya onun görüşlerini sorgulamak amacı taşırken, aynı zamanda onunla ilgili olumsuz bir tutum veya kuşku ifade edebilir. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın neden bir konuda yetkili veya söz sahibi olduğunu anlamaya çalışırken, aynı zamanda o kişinin bu yetkiye sahip olup olmadığını sorgulayabilir. İletişimde açık ve dürüst bir dil kullanmak, anlaşmazlıkları çözmeye veya daha sağlıklı bir iletişim kurmaya yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Seni Hakem Yapanı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği ve mahkemece kabul edilen "Seni hakem yapanı" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/13180 Karar: 2021/5762 Tarih: 23.02.2021

"Seni Hakem Yapanı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.