Ayı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ayı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ayı" terimi, Türkçede büyük, güçlü ve kaba tüylü memeli hayvanları tanımlamak için kullanılır. Ayılar, memeli hayvanlar sınıfında yer alan ve dünya üzerinde farklı türlerde bulunan canlılardır. Ayılar, genellikle ormanlık alanlarda, dağlık bölgelerde ve kutup bölgelerinde yaşarlar.

Ayılar, şu anda yaşayan sekiz türü içeren Ursidae familyasına aittir. Bunlar arasında Amerikan siyah ayısı, boz ayı, kutup ayısı, Asya siyah ayısı, And dağ ayısı, Malaya ayısı, pandalar ve inek ayısı bulunur.

Ayılar, beslenme alışkanlıkları açısından hem etçil hem de otçul olabilen omnivorlardır. Besinlerini böcekler, balıklar, meyveler, bitkiler ve bazen diğer memelilerle doldururlar. Ayılar, kış uykusuna yatabilen hayvanlar olarak da bilinirler, bu süre zarfında enerji tasarrufu sağlamak için metabolizmalarını yavaşlatırlar ve uzun süre uyurlar.

Ayı kelimesi aşağılamak ve küfür amacıyla kullanılabilir. Bu nedenle ayı kelimesini kullanırken dikkat etmelisiniz.

Hakaret mi?


Ayı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in... tarihli duruşmada katılan ...'e gönderdiğini kabul ettiği mesajda yer alan "Ulan it, benimle konuşurken ağzına yıka, mert ol, Kastamonu'nun ayısı" biçimindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olması nedeniyle hakaret suçunun oluştuğu gözetilmeden, sanığın mahkûmiyeti yerine, yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/5853 Karar: 2015/29903 Tarih: 27.05.2015

Karar #2

Eylemin (Alkol testi yapmak isteyen polise hitaben: Ay) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas:2020/1315 Karar: 2020/8987 Tarih: 09.09.2020

"Ayı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.