Yalan Konuşuyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalan Konuşuyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yalan konuşuyorsunuz" kişinin söylediği şeyin doğru olmadığını ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin söylediği bilginin veya ifadenin gerçeği yansıtmadığını vurgular. Yani, kişiye karşı söylenen şeyin yalan veya yanıltıcı olduğunu belirtir.

Hakaret mi?


Yalan Konuşuyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Tarama haksızlık yapıldığını düşünen sanığın karakolda "Yazıklar olsun size, hepiniz yalancısınız, yalan konuşuyorsunuz" şeklindeki sözlerinin söylendiği bağlam içinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve nezaket dışı sözler niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/34444 Karar: 2017/7936 Tarih: 15.06.2017

Karar #2

Keşif sırasında davacının eşi olan sanığın hâkime söylediği "Doğru söyleyenin yanında değilsin" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/34413 Karar: 2014/34908 Tarih: 03.12.2014

"Yalan Konuşuyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.