Böyle Savcılık Olmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Böyle Savcılık Olmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Böyle savcılık olmaz" ifadesi, bir durumda haksızlık, adaletsizlik, yavaşlık veya etkisizlik olduğunda, bir kişinin şaşkınlık, hayal kırıklığı veya eleştiri ifade etmek için kullandığı bir deyimdir. Bu ifade, savcılık kurumunun işleyişinde bir problem olduğunu düşünen kişiler tarafından kullanılır.

Örneğin, bir dava sürecinde adaletsizlik veya yavaşlık olduğunda, bir kişi "Böyle savcılık olmaz" diyerek savcılığın yeterince etkili olmadığını veya beklenen sonuçları vermediğini ifade etmek isteyebilir. Ancak, bu ifade de bir eleştiri ifadesidir ve bir kişinin olumsuz düşüncelerini dile getirmek için daha uygun ve saygılı yollar vardır.

Hakaret mi?


Böyle savcılık olmaz hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Burası bakkal dükkanı değil, önünüze geleni kapatıyorsunuz, burası adliye, böyle savcılık olmaz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6554 Karar: 2019/3672 Tarih: 21.02.2019

"Böyle Savcılık Olmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.