Aklı Basmıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aklı Basmıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aklı basmıyor" ifadesi, Türkçede genellikle bir kişinin belirli bir durumu anlamakta, kavramakta veya başa çıkmakta zorlandığını belirtmek için kullanılır. Bu ifade, birinin karmaşık veya zor bir meseleyi tam olarak anlamadığını veya bir durumun üstesinden gelmekte yetersiz olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, bu terim, bir kişinin bir konuyu veya durumu anlamak için gereken zihinsel kapasiteye sahip olmadığını ima edebilir. Bu ifade, olumsuz veya eleştirel bir anlam taşıyabilir ve bir kişinin zeka seviyesi veya yetenekleriyle ilgili değerlendirmelerde kullanılabilir.

Hakaret mi?


Aklı basmıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Şirket yönetim kurulu başkanı tarafından gazeteye verilen demeçte, milletvekiline hitaben: Ya aklı basmıyor ya da önüne gelen her belgeyi okumadan servis ediyor, böyle ahmaklık olmaz, bu arkadaşın amacı partideki çalışma performansını göstermek için abuk sabuk böyle önüne gelen evraklar servis etmekten başka bir şey değildir) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/8347 Karar: 2018/13831 Tarih: 30.10.2018

"Aklı Basmıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.