Avrupa Görmemiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Avrupa Görmemiş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Avrupa görmemiş" ifadesi, bir kişinin deneyimsiz, bilgisiz veya tecrübesiz olduğunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade genellikle bir konuda yetersiz bilgiye veya deneyime sahip kişilere atıfta bulunmak amacıyla kullanılır. "Avrupa görmemiş" ifadesi, genellikle kişinin sınırlı yaşantısı veya bilgi düzeyi nedeniyle daha geniş bir perspektife sahip olmadığını vurgular. Yine kişinin Avrupa'ya gitmediğinden dolayı aşağılanmasını ifade eder.

Bu ifade aynı zamanda bir kişinin dünyadan veya yaşamın farklı yönlerinden habersiz olduğunu belirtirken kullanılabilir. Ancak ifade kullanılırken, karşı tarafa saygısızlık etmek veya aşağılamak amacı taşımadan ifade edilmelidir. "Avrupa görmemiş" ifadesi, iletişimde hoşgörü ve anlayışlı bir ton kullanarak, deneyimsizliği veya bilgisizliği ifade etmek için kullanılan bir deyimdir.

Hakaret mi?


Avrupa Görmemiş hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müşteki ve katılanlara yönelttiği "Ne zar o ayakkabılarda da onları çıkarttırıyorsunuz, görmüyor musunuz, böyle bir uygulama nerede var, gidin Avrupa'da görün, siz hiç Avrupa görmemişsiniz, bilmiyorsunuz, ilkokul mezunlarımı polis yaparlarsa böyle olur, maaşınızı biz veriyoruz, şunların duruşuna bak, böyle mi görev yapılır" şeklindeki sözlerinin müşteki ve katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilme den, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4163 Karar: 2015/1920 Tarih: 27.05.2015

"Avrupa Görmemiş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.