Amerikancı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amerikancı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amerikancı" ifadesi, Türkçede genellikle eleştirel ve olumsuz bir anlam taşır. Bu ifade, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı aşırı sempati, takdir veya bağımlılık gösteren ve bu ülkenin politikalarını, değerlerini ve kültürünü aşırı derecede benimseyen veya savunan kişi veya gruplar için kullanılır.

Bu tabir, bazen bağımsız düşünce ve politik hareket eksikliği, başka bir ülkenin çıkarlarına hizmet etme veya Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı bağımlılık içeren bir durumu ima edebilir.

Hakaret mi?


Amerikancı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana yönelik söylediği kabul edilen kaba ifade niteliğindeki sözlerin (Protesto yürüyüşü esnasında taşınan pankartla Başbakana hitaben: Amerikancı ampul, işbirlikçi ampul, ampulsün sen) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/36055 Karar: 2022/9082 Tarih:1.04.2022

"Amerikancı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.