Edepli Ol

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Edepli Ol"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Edepli Ol" ifadesi, kişilere nazik, saygılı, terbiyeli ve hoşgörülü bir şekilde davranmalarını veya konuşmalarını hatırlatan bir ifadedir. Bu ifadeyle kişi, başkalarının duygularını incitmemek, saygılı bir tutum sergilemek ve toplumsal normlara uygun davranmak gerektiğini vurgular.

Hakaret mi?


Edepli Ol kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana hitaben söylediği kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin (Edepli ol) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1450 Karar: 2018/11195 Tarih: 18.09.2018

"Edepli Ol" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.