Terbiyen Olsa

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Terbiyen Olsa"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Terbiyen olsa" ifadesi, bir kişinin veya bir şeyin daha iyi davranması veya daha iyi bir şekilde işlemesi gerektiğini ima eden bir deyimdir. Bu ifade genellikle bir eleştiri veya öneri olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Terbiyen Olsa kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği" Terbiyesizsin sen, terbiyen olsa parayı kocanın eline verirdin" şeklindeki sözünün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyut- ta olmayıp rahatsız edici kaba söz niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10022 Karar: 2018/10784 Tarih: 04.07.2018

"Terbiyen Olsa" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.