Kerhaneye Dönmüştü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kerhaneye Dönmüştü"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kerhaneye Dönmüştü, bir yerin veya durumun ahlaksızlık, fuhuş veya rezillik içinde olduğunu ifade eden bir deyimdir. Bu deyimle, bir yeri veya durumu eleştirir, yargılar veya kınarsınız. Ayrıca, bu deyimle abartı veya mizah yapabilirsiniz. Bu deyim, kerhane kelimesinin genelev anlamına geldiğini ve genelevlerin Osmanlı’da açıldığını da belirtir.

Hakaret mi?


Kerhaneye Dönmüştü kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnternet sitesinde Atatürk hedef alınarak "Çankaya meşhur ve muteber kerhaneye dönüştü" şeklinde yazı yayınlanmasına ilişkin) incelenen dosyaya göre hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 11. CD Esas: 2017/12873 Karar: 2018/4112 Tarih: 03.05.2018

"Kerhaneye Dönmüştü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.