Mahkemeye Karşı Yalan Söylemeyin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mahkemeye Karşı Yalan Söylemeyin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Mahkemeye Karşı Yalan Söylemeyin, bir mahkemede yargılanan veya tanıklık eden kişiye doğruyu söylemesi gerektiğini hatırlatmak için kullanılan bir uyarıdır. Mahkemeye Karşı, mahkeme önünde veya mahkeme ile ilgili anlamına gelir. Yalan Söylemeyin, gerçeği gizlemeyin veya yalan beyanda bulunmayın anlamına gelir. Bu yüzden Mahkemeye Karşı Yalan Söylemeyin, bir mahkemede yargılanan veya tanıklık eden kişiye gerçeği gizlememesi veya yalan beyanda bulunmaması gerektiğini hatırlatmak demektir.

Hakaret mi?


Mahkemeye Karşı Yalan Söylemeyin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davalı olan sanığın davacı vekili olan müştekiye duruşmada söylediği "Mahkemeye kar yalan söylemeyin" biçimindeki sözlerin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/1339 Karar: 2014/14970 Tarih: 05.05.2014

"Mahkemeye Karşı Yalan Söylemeyin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.