Gaz Çıkardı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gaz Çıkardı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Gaz çıkardı kelimesi, sindirim borusunda oluşan uçucu maddelerin ağızdan veya anüsten dışarı atılması anlamına gelir.

Hakaret mi?


Gaz Çıkardı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdurun yanında yer alan gazetecilere hitaben yazdığı yazıda söylediği "Su haşmetli yerde şu haşmetli çayı içti, oturdu, kalktı, gaz çıkardı" şeklindeki ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6479 Karar: 2015/9199 Tarih: 26.10.2015

"Gaz Çıkardı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.