Erkekler Sizden Daha Kibar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Erkekler Sizden Daha Kibar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Erkekler sizden daha kibar" ifadesi, genellikle bir kişi veya bir grup kadını aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu tür bir ifade, cinsiyet eşitsizliğini ve kadınları aşağılama eğilimini yansıtabilir. Bu ifade, kadınları genelde kibar olmamakla veya iyi davranışlar sergilememekle suçlamak amacı taşır. Bu tür bir ifade, kadınların cinsiyetlerine dayalı olarak belirli davranış normlarına uymaları gerektiğini veya erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğunu ima edebilir.

Dilin gücü ve etkisi nedeniyle, cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren veya ayrımcı bir ifade olarak kullanılan bu tür tabirler hoşgörüsüz ve saygısız olarak kabul edilir. Eşitlikçi ve saygılı bir dil kullanmak, toplumsal cinsiyet normlarına karşı çıkmak ve insanların cinsiyetlerine dayalı olarak değil, birey olarak değerlendirilmesini sağlamak açısından önemlidir.

Hakaret mi?


Erkekler Sizden Daha Kibar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü hastaneye muayene olmak için gelen sanığın hastane kayıt işlemlerini yapmayıp beklettikleri iddia edilen müştekilere karşı söylediği kabul edilen "Sizler nasıl kadınlarsınız, erkekler sizden daha kibar, işe girerken ağzımızı burnunuzu yamultarak işe giriyorsunuz" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/27575 Karar: 2016/4709 Tarih: 10.03.2016

"Erkekler Sizden Daha Kibar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.