O Kadın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"O Kadın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"O Kadın" ifadesi, Türk argosunda genellikle bir kadını veya kadınları aşağılayıcı, cinsiyetçi veya saygısız bir şekilde tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kadınları küçümsemek veya aşağılamak amacıyla kullanılır.

Bu tür ifadeler, toplumsal cinsiyet eşitliğini zedeler ve insanların değerini veya yeteneklerini cinsiyetlerine dayandıran ayrımcı bir tutumu yansıtabilir. Saygılı ve hoşgörülü bir dil kullanmaya özen göstermek, cinsiyetlere dayalı ayrımcılığın yayılmasını önlemek için önemlidir.

Hakaret mi?


O Kadın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği "O kadın" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16060 Karar: 2019/1139 Tarih: 10.01.2019

"O Kadın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.