Sen Nasıl Adamsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Nasıl Adamsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Nasıl Adamsın?" bir Türk tabiri veya deyimi olarak kullanılan bir ifadedir ve genellikle esprili, alaycı veya olumsuz bir anlam içerir. Bu ifadeyle kişi, karşısındaki kişinin davranışlarını, söylemlerini veya durumunu eleştirirken, o kişinin karakterini veya niteliklerini sorgular. İfadeden anlaşıldığı kadarıyla, bu tür bir yorum yapılırken genellikle olumsuz bir izlenim verilmeye çalışılır ve eleştirilen kişiyle dalga geçilir.

Birisi sürekli tembellik yapıyor ve çalışmadan duruyor ise başka birinin "Sen nasıl adamsın, ne zaman bir iş yapacaksın?" derken, aslında o kişinin tembelliğini vurgulayarak, onun olumsuz yönlerine dikkat çekmeye çalışmış olur. Bu ifade, genellikle samimi olmayan veya kaba bir üslupla kullanıldığında hoş karşılanmayabilir. İnsanlar arasındaki iletişimde nazik ve saygılı bir dil kullanmak her zaman daha iyi sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Sen Nasıl Adamsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisine Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yardım çıkmadığını öğrendikten sonra ilçe kaymakamı olan müştekinin odasına girerek müştekiye hitaben söylediği "Sen nasıl adamsın" şeklindeki ifade bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp sızlanma niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7018 Karar: 2015/11988 Tarih: 25.11.2015

"Sen Nasıl Adamsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.