Burası Bakkal Dükkanı Değil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Burası Bakkal Dükkanı Değil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Burası bakkal dükkanı değil" ifadesi, bir kişinin veya bir yerin, kötü veya düzensiz bir durumda olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, birinin daha fazla dikkat göstermesi gerektiğini veya daha profesyonel bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurgular.

Örneğin, bir müşteri, bir restoranda sipariş ettiği yemeği beğenmediğinde ve yemeğin sunumu veya kalitesi düşükse, restoran çalışanına "Burası bakkal dükkanı değil" diyerek, restoranın daha profesyonel ve kaliteli hizmet vermesi gerektiğini ifade edebilir.

Bu ifade, bir eleştiri ifadesi olarak kullanılır ve bir kişinin veya bir yerin daha fazla özen göstermesi gerektiğini vurgular. Ancak, bu ifade bazen yanlış anlaşılabilir veya aşağılayıcı olarak algılanabilir, bu nedenle kullanımı sınırlı olmalıdır.

Hakaret mi?


Burası bakkal dükkanı değil hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Burası bakkal dükkânı değil, önünüze geleni kapatıyorsunuz, burası adliye, böyle savcılık olmaz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6554 Karar: 2019/3672 Tarih: 21.02.2019

"Burası Bakkal Dükkanı Değil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.