Atanması Hukuk Dışıdır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Atanması Hukuk Dışıdır"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Atanması hukuk dışıdır" ifadesi, bir kişinin atanması veya göreve getirilmesinin mevcut yasalara, düzenlemelere veya prosedürlere aykırı olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, bir kişi veya durumun, hukukun gereklerine ve ilkelere uygun olmayan bir şekilde gerçekleştiğini ve bu nedenle geçerli veya meşru kabul edilemeyeceğini ifade eder.

"Atanması hukuk dışıdır" tabiri, genellikle bir eleştiri veya uyarı olarak kullanılır ve yasal düzenlemelere ve prosedürlere uygun hareket etme gerekliliğini vurgular. Bu durumda, bir kişinin atanması veya göreve getirilmesi, hukuki düzenlemelere ve prosedürlere uygun şekilde yeniden değerlendirilmeli veya düzeltilmelidir.

Hakaret mi?


Atanması hukuk dışıdır kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın katılanı belediyeye şikâyet ettiği dilekçesinde söylediği ve mahkemece hakaret kabul edilen "Atanması hukuk dışıdır, hukuka aykırıdır, belediye personeline memuriyete ve müfettiş kariyerine yakışmayacak edebe uygun olmayan hakaretler ve iftiralar yapmış olup bununla ilgili bilgiler belgeler mevcuttur" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27063 Karar: 2016/5183 Tarih: 16.03.2016

"Atanması Hukuk Dışıdır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.