Terbiyesizliklerine Devam Ediyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Terbiyesizliklerine Devam Ediyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Terbiyesizliklerine devam ediyorsun" ifadesi, bir kişinin olumsuz veya saygısız davranışlarını sürdürmesini eleştiren veya uyarıda bulunan bir ifadedir. Bu cümle genellikle birinin davranışlarını veya tutumunu düzeltme veya değiştirme ihtiyacını vurgularken, kişinin hoşgörüsüz, saygısız veya kabalık içeren davranışlarını eleştiren bir uyarıyı ifade eder.

Bu deyim, bir kişinin olumsuz davranışlarının sürmesinin uygun olmadığını ve bu davranışları değiştirme gerekliliğini vurgularken, aynı zamanda kişinin etik ve toplumsal normlara uyması gerektiğini anlatır. "Terbiyesizliklerine devam ediyorsun" ifadesi, kişilerin saygılı, hoşgörülü ve uyumlu davranışlar sergilemelerinin önemini vurgularken, aynı zamanda diğer insanlara karşı saygılı ve nazik olma sorumluluğunu yansıtır. Terim, kişilerin toplumsal ilişkilerde olumlu bir tutum sergilemelerinin ve etik değerlere uygun davranmalarının gerekliliğini anlatırken, aynı zamanda saygı ve hoşgörü ilkelerine bağlılığın önemini ifade eder.

Hakaret mi?


Terbiyesizliklerine Devam Ediyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Terbiyesizliği bırak, terbiyesizliklerine devam ediyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2013/41911 Karar: 2017/11302 Tarih: 18.10.2017

"Terbiyesizliklerine Devam Ediyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.