Takkeli Müdür

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Takkeli Müdür"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Takkeli Müdür terimi, gerçek ve mecaz anlamıyla ilgili olarak açıklanacak. Gerçek anlamında, Takkeli Müdür bir kişinin taklidini yapan bir karakteri ifade eder. Bu karakter, başka bir kişinin davranışlarını, konuşmasını veya görüntüsünü taklit ederek onun yerine geçmeye çalışır. Örneğin, bir oyunda veya skeçte bir aktör, Takkeli Müdür olarak adlandırılan bir karakteri canlandırarak bir başkasının taklidini yapabilir.

Diğer yandan, Takkeli Müdür terimi mecaz anlamında da kullanılır. Bu durumda, bir kişinin kendini olduğundan farklı göstermesini ifade eder. Örneğin, birisi başka biri gibi davranarak veya görünerek aslında gerçek benliğini gizleyebilir. Bu mecazi anlamda Takkeli Müdür olmak, bir kişinin kimliğini veya niyetlerini saklamak veya değiştirmek anlamına gelebilir.

Takkeli Müdür terimi, hem gerçek hem de mecaz anlamında, insanların farklı rolleri oynamasını ve kendilerini farklı şekillerde ifade etmesini vurgular. Bu terim, bazen eğlence amaçlı kullanılırken bazen de insanların gerçek kimliklerini gizlemelerini veya değiştirmelerini ifade eder.

Hakaret mi?


Takkeli Müdür kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay tarihinde sanığın ... isimli internet sitesinde yazdığı köşe yazısında kullandığı eleştiri niteliğindeki ifadelerin (Akçeli işler takipçisi, ne kadar takkeli müdür varsa) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9451 Karar 2020/15038 Tarih: 04.11.2020

"Takkeli Müdür" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.