İnsafsız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsafsız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İnsafsız" terimi, başkalarına karşı merhametli veya adil olmayan, duyarsız veya acımasız bir şekilde davranan kişiyi veya tutumu tanımlamak için kullanılır. Bu ifade, bir kişinin başkalarının duygularını veya haklarını görmezden geldiğini, onlara haksızlık ettiğini veya zarar verdiğini ifade eder. "İnsafsız" terimi, genellikle empati veya anlayış eksikliği ile ilişkilendirilir.

Bu terim, bir kişinin duygusal veya sosyal bağlamda olumsuz bir tavır sergilediğini vurgulayabilir. İnsafsızlık, ilişkileri zedeleme veya toplumsal normları çiğneme gibi sonuçlara yol açabilir. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, "insafsız" terimi insanların birbirine saygılı, anlayışlı ve empatik davranması gereken değerleri hatırlatır. Empati ve insani değerlere saygı göstermek, daha sağlıklı ve olumlu bir toplumun temelini oluşturabilir.

Hakaret mi?


İnsafsız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerek- mektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Bu şekilde kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda, sanığın kanlana gönderdiği elektronik postada yazdığı kabul edilen sözlerin (İnsafsız, vicdansız, sınır tanımaz yaratık, sinsi, icra ile parmağında oynatıyorsun, gene haince tutun, son ve tek malvarlığımı meskenimi de sinsice elimden alacaksın, üç kuruşluk haksız vekâlet ücreti için 10 yıldır bugüne kadar hukuku, yasaları, kuralları ve iyi niyet esaslarını yargı önünde bile açıkça hiçe sayarak ve hiçe saydırarak diğer lanetliklerini yaptırabildiysen, senin o k.çını kurtaranlara yazık olsun, dersini vermediler ya, sen daha çok ileri gidersin, çok sizin gibi iki akrebin k.çını gene kurtarsın, sen haksızken kurtulduğuna şükredecek yerde bir de kurbanın, hukukun sırtına binip, karşı  kıyıya geçtikten sonra kurbağayı sokan akrep gibi karakterini ispat edercesine muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4 CD Esas: 2021/32083 Karar: 2022/10387 Tarih: 18.04.2022

"İnsafsız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.