Bilgisiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bilgisiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bilgisiz" ifadesi, bir kişinin bilgi sahibi olmadığı veya bir konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin bir konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığında veya bir durumu anlamadığında kullanılabilir.

"Bilgisiz" ifadesi, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin eksik bilgi veya eğitim nedeniyle yapamayacağı veya anlayamayacağı bir şeyler olduğu anlamına gelir. Ancak, herkesin bilgi seviyesi farklıdır ve herkes her konuda uzman olmak zorunda değildir. Bu nedenle, bir kişiyi "bilgisiz" olarak nitelendirmeden önce, onların bilgi seviyesi ve kabiliyetlerini anlamak ve saygılı bir şekilde yaklaşmak önemlidir.

Hakaret mi?


Bilgisiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluşa göre sanık ...'in katılana yönelik "Bilgisiz, tecrübesiz" biçimindeki sözlerinin aşağılamaya yönelik değil eleştirel nitelik taşıdığı ve hakaret suçunun oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/16704 Karar: 2014/376 Tarih: 14.01.2014

Karar #2

Eyleme (Karanından dolayı hakime hitaben: Bilginiz ve tecrübesiz) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17193 Karar: 2022/16520 Tarih: 01.07.2022

"Bilgisiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.