Çok Pis

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çok Pis"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çok pis" ifadesi, genellikle bir şeyin veya bir yerin temizlik veya hijyen standartlarına uygun olmadığını veya kirlilik içerdiğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin bir durumun veya yerin hijyenik olmadığına veya hoş olmayan bir şekilde kirlendiğine dikkat çekmek için kullanılır.

"Çok pis" ifadesi, alaycı veya eleştirel bir tonla kullanılabilir ve kişinin düşük temizlik standartlarına sahip olduğunu veya temizlik ve düzen konularına yeterince önem vermediğini belirtir. Bu terim, bir yerin veya nesnenin bakımsız veya kirli olduğunu vurgulayarak, daha iyi hijyen ve temizlik uygulamalarının gerekliliğini vurgulayabilir. Aynı zamanda, kişiler arasında espri veya şaka amacıyla da kullanılabilir, ancak her zaman saygılı bir dil kullanmak önemlidir.

Hakaret mi?


Çok Pis kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Velayet davası kapsamında aile mahkemesine sunulan dilekçede, eski eşe hitaben: Aslında kendisi çok pistir) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/7004 Karar: 2019/14301 Tarih: 14.10.2019

"Çok Pis" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.