Kimin Köpeğisin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kimin Köpeğisin"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kimin köpeğisin?" ifadesi, bir kişinin başkalarının emri altında veya etkisi altında olup olmadığını, bağımsız düşünme veya hareket etme yeteneğini yitirip yitirmediğini sorgulamak veya alay etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin belirli bir kişi veya grubun emri veya isteği doğrultusunda davrandığı veya düşündüğü izlenimini veren durumları vurgular.

"Kimin köpeğisin?" terimi, bir kişinin kendi iradesini kaybettiği veya başkalarının çıkarları doğrultusunda hareket ettiği izlenimini yaratırken, aynı zamanda kişinin özgürlük ve bağımsızlık değerlerine vurgu yapar. Bu deyim, insanların kendi düşüncelerini ve değerlerini koruyarak, başkalarının etkisi altında olmadan bağımsız bir şekilde hareket etme yeteneğini kullanmalarını teşvik ederken, manipülasyon veya baskıcı etkilere karşı dikkatli olma gerekliliğini anlatır. Terim, insanların kendi iradelerine sahip çıkarak, kimliklerini ve özgünlüklerini koruma gerekliliğini vurgular ve kişisel bağımsızlığı önemser.

Hakaret mi?


Kimin Köpeğisin kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polise hitaben: Sen kimsin, kimin köpeğisin) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3097 Karar: 2018/1623 Tarih: 13.02.2018

Karar #2

Eylemin (Polislere hitaben: Siz kim olduğunuzu bir söyleyin, ben polisi tanımıyorum, kimin çakalları, köpeklerisiniz, T.C.'nizi tanımıyorum ki sizi tanıyayım, götünüzdeki silaha güvenip de iş yapıyorsunuz, o silahı götünüze sokarım, sizin gibi nice elimden geldi geçti, hiçbirinizi sallamadım, kralınız gelsin, siz itin çakallarısınız) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26419 Karar: 2016/7479 Tarih: 12.04.2016

"Kimin Köpeğisin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.