Hıyar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hıyar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hıyar" ifadesi, Türkçede argo bir dil kullanımıyla "aptal" veya "salak" anlamına gelir. Genellikle aşağılayıcı veya küçümseyici bir şekilde kullanılır.

Hakaret mi?


Hıyar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Elektronik posta yoluyla, gazeteciye hitaben: Biliyorum, hepiniz birer hıyar Dink'siniz) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/5654 Karar: 2016/20004 Tarih: 28.12.2016

"Hıyar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.