Para Sızdırmaya Çalışan Avukat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Para Sızdırmaya Çalışan Avukat"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Para Sızdırmaya Çalışan Avukat" etik dışı veya yasa dışı yollarla müvekkilinin veya davanın lehine sonuçlar elde etmek amacıyla maddi çıkarları gözetebilen, dürüstlük ve mesleki etik kurallarını ihlal eden bir avukat tipini ifade eder. Bu tür avukatlar, yasaları manipüle etmek, delilleri gizlemek veya çarpıtmak, tanıkları etkilemek veya yanlış bilgi sunmak gibi yöntemlere başvurarak para veya kişisel kazanç elde etmeye çalışabilirler. Temel amacı hukuki adaleti sağlamak ve müvekkilinin haklarını korumak olan avukatlar yerine, kendi çıkarlarını öne çıkaran, dürüstlükten saparak müvekkilin davasının lehine sonuçlar elde etmeye odaklanan bu tür avukatlar, hukuk sistemine zarar verebilirler.

Bu tür avukatların faaliyetleri hukuk sisteminin güvenilirliğini zedeler ve toplumsal düzeni tehdit edebilir. Hukuki süreçlerin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi, tarafların eşit haklara sahip olduğu bir ortamın sağlanması temel prensipleridir. Para sızdırmaya çalışan avukatlar ise bu prensipleri ihlal ederek adaleti çarpıtarak kendi çıkarlarını öne çıkarabilirler. Bu nedenle, hukuk mesleğinin etik kurallarına uygun davranmayan ve para kazanma amacıyla dürüstlüğü ve adaleti ihlal eden avukatlar hukuk sistemi için ciddi bir tehlike oluşturabilirler.

Hakaret mi?


Para Sızdırmaya Çalışan Avukat kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan hakkındaki şikâyet dilekçesinde söylediği "... Hukuk Bürosu adı altında para sızdırmaya çalışan avukat, gereği yapılmadığı takdirde bu uyanık körler binlerce kişiyi, ben dahil pahalı bir şekilde öpecek" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD. Esas: 2015/42465 Karar 2017/14415 Tarih: 06.12.2017

"Para Sızdırmaya Çalışan Avukat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.