Amına Geçireceğim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amına Geçireceğim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amına geçireceğim" ifadesi, Türkçede oldukça argo ve küfürlü bir tabirdir. Bu ifade, cinsel bir tehdit ve saldırganlık içerir ve başka bir kişiye veya duruma karşı öfke, düşmanlık ve şiddetli bir tepkiyi ifade etmek için kullanılır.

Bu tür ifadeler, toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde kabul edilemez ve hoşgörüsüz olarak görülür. Kullanımı, saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amına geçireceğim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Hastanede tartıştığı hemşireye hitaben: Bunun canı y.rak istiyor, amına geçireceğim o.ospu karı) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18072 Karar: 2019/1234 Tarih: 14.01.2019

"Amına Geçireceğim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.