Semirmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Semirmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Semirmek" genellikle aşırı doyuma veya fazla yiyeceğe dayalı bir doygunluk durumunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, yemek yeme veya tüketim konusundaki aşırıya kaçmış bir durumu belirtirken, kişinin yedikten sonra kendini tok veya doyurulmuş hissetmesini anlatır.

"Semirmek" terimi, genellikle rahatlık veya doyum anlamında kullanılırken, aynı zamanda bu durumun aşırıya kaçması sonucu rahatsızlık veya hazımsızlık gibi olumsuz etkileri de ima edebilir. Terim, yeme davranışlarını veya tüketim alışkanlıklarını anlatırken, aşırıya kaçmanın veya ölçüsüzce tüketmenin sonuçlarını belirtirken kullanılır. Kısacası, "semirmek" ifadesi, yemek yeme veya tüketim konusundaki aşırı doygunluk veya doyma durumunu ifade ederken, bu durumun olumlu ve olumsuz yönlerini yansıtabilir.

Hakaret mi?


Semirmek hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, sendika başkanına hitaben: Metal işçisinin sırtından saltanatlar kuran Türk .... Çetesi'nin başkanı in serveti dudak uçuklatıyor. Türk yöneticiliğine gelmeden önce neredeyse çulsuz olan... yöneticiliğe başlamasıyla kısa sürede aklım alamayacağı kadar büyük bir servetin sahibi oldu, Türk …’ in başkanı sermayeye kazandırırken kendisi de kazanıyor, yüzbinlerce işçinin aidatları ile semirmeye devam ediyor, şimdilerde binlerce dönüm arazinin sahibi, yine çok sayıda dükkan ve mesken de …’in malvarlığı arasında buluyor, bundan fazlasıyla... 'in yakınlarının üzerinde kayıtlı görünüyor) ve yükletilen suça yönelik katılanlar vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (beraat) onanmasına...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27820 Karar: 2016/1483 Tarih: 01.02.2016

"Semirmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.