Adam Mı Öldürdük

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Mı Öldürdük"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam mı öldürdük" ifadesi, Türkçede bir kişinin veya grubun, görece küçük veya önemsiz bir hata veya kusur nedeniyle aşırı derecede eleştirildiği veya suçlandığı durumlarda kullanılır. Bu ifade, genellikle, yapılan hatanın büyüklüğünün abartıldığını veya eleştirilerin haksız olduğunu düşünen kişiler tarafından kullanılır.

 

İfade, söyleyen kişinin, yapılan hatanın veya kusurun büyük bir suç veya kabahatle karşılaştırıldığında önemsiz olduğunu belirtmek amacıyla kullanılır. Bu, bir anlamda, eleştirilere karşı savunma yapmak veya yapılan hataları hafifletmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Adam mı öldürdük kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, hakimin sözlü talimatı üzerine sanığa telefon edip denetimli serbestlik tedbirine uyulmaması konusunda bir mazereti olup olmadığını soran zabıt katibine "Adam mı öldürdük lan" diyen sanığın kaba hitap tarzı niteliğindeki bu sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun öğelerinin oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/38097 Karar: 2014/7103 Tarih: 04.03.2014

"Adam Mı Öldürdük" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.