Canı Yarrak İstiyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Canı Yarrak İstiyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Canı yarrak istiyor" ifadesi, cinsel içerikli bir ifade olarak kabul edilir ve oldukça argo bir söylemdir. Bu ifade, bir kişinin cinsel istek ve arzularını ifade etmek için kullanılır. Ancak, bu ifade aynı zamanda diğer insanlar tarafından kabul edilemez ve aşağılayıcı olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu ifade kullanılmaması ve daha uygun ifadeler tercih edilmesi önerilir.

Hakaret mi?


Canı yarrak istiyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Hastanede tartıştığı hemşireye hitaben: Bunun canı yarrak istiyor, amına geçireceğim orospu karı) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18072 Karar: 2019/1234 Tarih: 14.01.2019

"Canı Yarrak İstiyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.