Düzmece Rapor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Düzmece Rapor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Düzmece rapor" sahte veya gerçek dışı olduğu düşünülen bir raporu ifade eder. Bu terim, genellikle yanıltıcı veya aldatıcı amaçlarla hazırlanan belirli bir konuyu veya durumu anlatan raporları tanımlamak için kullanılır. Düzmece raporlar, çeşitli bağlamlarda olabilir ve farklı amaçlarla kullanılabilir.

"Düzmece rapor" ifadesi, bir durumu veya olayı yanıltıcı veya gerçek dışı bir şekilde sunarak insanları manipüle etmeye çalışan kişileri veya faaliyetleri tanımlarken kullanılabilir. Bu tür raporlar, genellikle yasadışı veya etik olmayan faaliyetleri örtbas etmek, avantaj sağlamak veya başkalarını yanıltmak amacıyla hazırlanabilir. Düzmece raporlar, güvenilirlik ve dürüstlük eksikliği nedeniyle ciddi sonuçlara yol açabilir ve genellikle yasa dışı veya etik olmayan amaçlar için kullanıldığında yasal sorunlara neden olabilir.

Hakaret mi?


Düzmece Rapor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılan G... 'e yönelik "terbiyesiz adam" ve müşteki M.…'e yönelik "Sen ne biçim rapor yazıyorsun, yazdığın rapor düzmece, sen bunlar ile (polis memurlarını kastederek) anlaşma" şeklinde kaba hitap tarzı ve eleştiri niteliğindeki ifadelerin katılan ve müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçlarının unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, hakaret suçlarından yazılı şekilde hükümler kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/3734 Karar: 2017/12814 Tarih: 13.11.2017

"Düzmece Rapor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.