Sen Ölü Doktoru musun?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Ölü Doktoru musun?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Ölü Doktoru musun?" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir şeyin işe yaramaz veya etkisiz olduğunu, beklenen sonuçları vermediğini veya yetersiz olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, muhatabının veya durumun, beklenen veya istenen sonuçları elde etmede başarısız olduğunu vurgularken alaycı bir ton kullanır.

Bu deyim, özellikle bir kişi veya nesnenin belirli bir amaç için kullanıldığında beklenen sonucu vermediği veya işe yaramadığı durumlarda kullanılabilir. Bu ifade, genellikle alaycı veya espri amacıyla kullanılırken, karşıdaki kişinin duygularını incitmemeye ve hoşgörülü bir dil kullanmaya dikkat edilmelidir.

Hakaret mi?


Sen Ölü Doktoru musun? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, mahkemece hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen "Sen ölü doktoru musun, sen ne iş yaparsın" biçimindeki sözlerin şikâyetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde kaba siz olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/2960 Karar: 2014/12805 Tarih: 21.04.2014

"Sen Ölü Doktoru musun?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.