Mahallenin Dayısıyız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mahallenin Dayısıyız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mahallenin Dayısıyız" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun kendini belli bir ortamda veya durumda özel veya yetkili olarak gördüğünü ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kendine güveni veya özsaygısı olduğunu vurgularken, aynı zamanda topluluk içinde tanınan veya etkili bir figür olduğunu ima edebilir.

"Mahallenin Dayısıyız" ifadesi, sosyal bir grupta veya belirli bir çevrede nüfuzlu veya etkili olduğunu düşünen kişilerin kendilerini tanımlarken kullandıkları bir ifadedir. Bu ifade, kişinin o çevrede saygın veya özel bir konumda olduğunu ifade ederken, bazen hafif alaycı veya havalı bir üslup taşıyabilir. Ancak, bu ifade kullanıldığında başkalarını küçümsemek veya kendini aşırı derecede yüceltmekten kaçınılmalıdır. İletişimde anlayışlı, hoşgörülü ve saygılı bir dil kullanmak, olumlu etkileşimleri teşvik edebilir.

Hakaret mi?


Mahallenin Dayısıyız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanıkların müştekilere söylediği kabul edilen "Biz askeriz, biz bu mahallenin dayısıyız, bize kimlik soramazsınız, bizim kimliklerimiz askeriyede, istiyorsanız gidin oraya bakın" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı..

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/4972 Karar: 2017/11140 Tarih: 18.10.2017

"Mahallenin Dayısıyız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.