Kin ve Düşmanlık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kin ve Düşmanlık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kin" genellikle derin ve olumsuz duygusal bir bağlamda, bir kişi veya grup hakkında duyulan öfke, nefret veya düşmanlık hislerini ifade eder. Bu ifade, geçmişte yaşanan bir haksızlığa veya incitmeye karşı beslenen yoğun olumsuz duyguları tanımlar. "Kin" terimi, kişinin olumsuz duygularını uzun süre boyunca beslediği ve bu duyguları içselleştirdiği durumları ifade ederken, olumlu ilişkileri ve iletişimi zedeleme eğilimine de işaret eder.

"Düşmanlık" genellikle bir kişi veya grup hakkında olumsuz düşünceler, niyetler veya duygusal tepkiler içeren bir tutumu ifade eder. Bu ifade, bir kişinin veya grubun başkalarına karşı zarar verme, rekabet etme veya negatif bir tutum sergileme eğiliminde olduğu durumları tanımlar. "Düşmanlık" terimi, olumsuz bir tutumun yanı sıra olumsuz davranışları da ifade edebilir ve insanlar arasındaki ilişkileri gerilime sokabilir.

"Kin" ve "düşmanlık" terimleri, insanların negatif duygularını ve düşüncelerini ifade ederken, aynı zamanda bu tür duygusal tepkilerin uzun vadede kişisel ve toplumsal ilişkileri nasıl etkileyebileceğini de vurgular. Bu terimler, insanların olumsuz duygularını aşmalarını ve daha yapıcı bir tutum geliştirmelerini teşvik ederken, empati, hoşgörü ve olumlu iletişim değerlerine dikkat çeker. İnsanların duygusal zekalarını kullanarak olumsuz duyguları yönetmeleri, hoşgörülü bir tutum sergilemeleri ve anlayışlı bir şekilde iletişim kurmaları gerekliliğini vurgular.

Hakaret mi?


Kin ve Düşmanlık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği kabul edilen kaba ifade ve eleştiri tarzı niteliğindeki sözlerinde (Baroya sunulan şikâyet dilekçesinde, şikâyet edilen avukata hitaben: Eski eşlerimi bir araya toplayarak davaları aleyhime yürütmeye devam etmektedir. Korkarım ki yeniden bir eş edinip onunla da kötü olsam kişinin dahi avukatlığına soyunacak ve yine benim üzerimden maddi kazanç elde edecektir. Kin ve düşmanlığa dayalı şekilde mesleki faaliyetlerini yürütmeye devam eden...) hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi bozmayı gerektirdiğinden....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9027 Karar: 2020/16651 Tarih: 17.11.2020

"Kin ve Düşmanlık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.