Avukatlık Mesleğinin Şerefini Zedelemiştir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Avukatlık Mesleğinin Şerefini Zedelemiştir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Avukatlık mesleğinin şerefini zedelemiştir" ifadesi, bir avukatın veya avukat adayının etik dışı veya ahlaki olmayan davranışlar sergileyerek avukatlık mesleğinin saygınlığına zarar verdiğini ifade eder. Bu ifade, avukatın profesyonel standartlara uymaması, dürüstlük veya yasaların gerektirdiği etik değerlere aykırı davranması durumunda kullanılır.

Avukatlık mesleği, adaleti temsil etme, müvekkillerin haklarını savunma ve yasal sistemin işleyişine katkıda bulunma gibi önemli bir rolü üstlenir. Bu nedenle avukatlar, etik kurallara ve mesleki standartlara uymak zorundadır. "Avukatlık mesleğinin şerefini zedelemiştir" ifadesi, bu önemli sorumlulukları yerine getirmeyen veya meslek etiğini ihlal eden bir avukatın, mesleğin saygınlığını tehlikeye attığını belirtirken kullanılır. Bu ifade, avukatlık mesleğine duyulan güveni ve saygıyı korumak amacıyla kullanılır ve bir kişinin meslekî itibarını sarsan eylemlerini vurgular.

Hakaret mi?


Avukatlık Mesleğinin Şerefini Zedelemiştir hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın davacı olduğu bir tazminat davasında katılanın da davalı vekili olduğu, davanın davalı lehine sonuçlanması üzerine katılanın sanık hakkında icra takibi başlattığı, sanığın hakkında başlatılan icra takibi dosyalarına talep açarak katılana hitaben "Alacaklı vekilinin aç gözlülüğü" şeklinde sözler kullandığı, yine İstanbul Barosuna yazmış olduğu ... tarihli dilekçede de "Açgözlü, kötü niyetli gabin gibi fırsatı, ilamı sanki alacak ilamı gibi göstererek hileyle ve yalan beyanla icra takibi yapmıştır, avukatlık mesleğinin itibar ve haysiyetini, şerefini zedelemiştir" şeklindeki sözleri ve dilekçe içeriği bir bütün olarak ele alındığında, bu beyanlarının uğradığını düşündüğü haksızlığa bildirme ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7667 Karar: 2015/3134 Tarih: 22.06.2015

"Avukatlık Mesleğinin Şerefini Zedelemiştir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.