İğrenç Yaratık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İğrenç Yaratık"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İğrenç yaratık, korku veya tiksinti uyandıran bir varlık veya canlıyı ifade eder. Bu terim genellikle fantastik edebiyatta, korku filmlerinde veya mitolojik hikayelerde kullanılır. İğrenç yaratıklar, deforme edilmiş, canavarvari veya rahatsız edici bir görünüme sahiptir.

Hakaret mi?


İğrenç Yaratık kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Meçhul şüphelinin .... kullanıcı adlı Twitter uzantılı sosyal medya hesabından müştekiye karşı "O pis ağzına çocukların adını alamazsın, o pis zihniyetinle senin konuşmaya hakkın yok, o iğrenç fantezilerine, düşüncelerine çocukları dahil edemezsin, o iğrenç ağzını kapat ve bir daha konuşma, aptal, iğrenç bir yaratıksın, çocuklarımızdan pis ellerini çek, devletin geleceğine karar veremez denilen çocukların evlenebilmesini savunan pisliksin, bizim başımıza ne geliyorsa senin gibilerden, bir de şakşaklanıyor böyle yaratıklar, konuşmaya bile hakkının olmaması gereken insan şu an önemli yerlerde ve istediği gibi konuşabiliyor" şeklinde paylaşımlar yapmasına ilişkin) şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra, şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, şüpheli tespit edilemediği takdirde ise dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/1370 Karar: 2021/10616 Tarih: 24.03.2021

"İğrenç Yaratık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.