İki Buçuk Milyarlık Adamla Beni Muhatap Ediyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İki Buçuk Milyarlık Adamla Beni Muhatap Ediyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İki Buçuk Milyarlık Adamla Beni Muhatap Ediyorsunuz cümlesi kişinin basit ve ucuz olduğunu, hemen satılabilir olduğunu belirtmek için kullanılır. Olumsuz bir anlam içerir. Mecazi bu tutum kişiyi rencide edicidir.

Hakaret mi?


İki Buçuk Milyarlık Adamla Beni Muhatap Ediyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdur polis memurlarına "Siz iki buçuk milyarlık adamsınız iki buçuk milyarlık adamla beni muhatap ediyorsunuz" şeklindeki sözlerle hakaret ettiği iddia ve kabul edilmiş ise de bu sözün muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, hakaret suçundan sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18, CD Esas: 2017/4751 Karar: 2019/9316 Tarih: 21.05.2019

"İki Buçuk Milyarlık Adamla Beni Muhatap Ediyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.