Sahtekârlık Yapmaya Çalıştığı Aşikâr

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sahtekârlık Yapmaya Çalıştığı Aşikâr "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sahtekârlık yapmaya çalıştığı aşikâr" ifadesi, bir kişinin sahtekârlık veya dolandırıcılık girişiminde bulunmaya çalıştığının çok açık bir şekilde göründüğünü ifade eder. Bu ifade, kişinin aldatıcı veya hileli davranışlarına dair belirgin ve açık kanıtlar olduğunu vurgular.

Hakaret mi?


Sahtekârlık Yapmaya Çalıştığı Aşikâr kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın davalı vekili, müştekinin davacı vekili silahıyla takip ettiği boşanma davasında, sanığın mahkemeye sunduğu cevap dilekçe- sinde davacı vekili olan katılan avukata yönelik "Son derece kötü niyetli hazırladığı, açıkça sahtekarlık yapmaya çalıştığı aşikar" şeklindeki ifadelerinin TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldı, kaba hitap tarz niteliğinde ağır eleştiri olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9780 Karar:2015/6879 Tarih: 08.10.2015

"Sahtekârlık Yapmaya Çalıştığı Aşikâr " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.