Ağaç Kovuğundan Mı Çıktın?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ağaç Kovuğundan Mı Çıktın?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ağaç kovuğundan mı çıktın?" ifadesi, Türkçede bir kişiye, genellikle bilgisiz, deneyimsiz veya çevrelerindeki olaylardan habersiz oldukları için şaşkın ve eleştirel bir şekilde sorulan bir sorudur. Bu ifade, genellikle bir kişinin toplum normlarından, olaylardan veya güncel konulardan bihaber olduğunu ima etmek için kullanılır.

"Ağaç kovuğundan mı çıktın?" sorusu, bir kişinin gerçek dünya ile bağlantısının olmadığını veya olaylara karşı naif olduğunu ifade eder. Bu ifade, bir kişinin bilgi ve deneyim eksikliği nedeniyle eleştirilmesi ve uyandırılması amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Ağaç kovuğundan mı çıktın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hakaret eylemi yönünden sanığın söylediği "Sen ağaç kovuğundan mı çıktın" şeklindeki sözlerin kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olmayıp kaba hitap sözlerinden oluştuğu, bu itibarla yasal unsurları oluşmayan hakaret suçundan beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/8116 Karar: 2019/18874 Tarih: 04.12.2019

"Ağaç Kovuğundan Mı Çıktın?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.