Dombili

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dombili"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dombili" terimi, genellikle aptal, saf veya anlayışsız bir kişiyi tanımlamak amacıyla kullanılan, hafif alaycı bir ifadedir. Bu tabir, bir kişinin davranışlarını veya düşünce tarzını eleştirirken veya alay ederken kullanılırken, olumsuz veya küçümseyici bir anlam taşır.Bu ifadeyi kullanırken, karşınızdaki kişinin duygularını incitmeden ve saygılı bir dil kullanarak iletişimde bulunmaya dikkat etmek önemlidir. Alaycı ifadeler kullanırken bile, saygılı bir şekilde ifade etmek ve hoşgörülü bir yaklaşım sergilemek, daha sağlıklı bir etkileşim sağlar.

"Dombili" ifadesi, genellikle bir kişinin basit veya naif bir şekilde davrandığı veya anladığı durumları belirtirken, alay etmek veya espri yapmak amacıyla kullanılır. Bu tabir, kişinin davranışlarına veya düşünce tarzına yönelik bir eleştiri olarak kullanılırken, genellikle alaycı bir ton içerir.

Hakaret mi?


Dombili kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın alkollü bir şekilde trafik kazası yaptıktan sonra olay yerinden kaçarken görevli polis memurlarınca takibe alındığı, evinin önüne gelip durduğunda katılan polis memurunun sanıktan evraklarını istemesi üzerine "Vermiyorum lan, ne ehliyeti ruhsatı, dombili" demek suretiyle hakaret ettiği, daha sonra tekrar "Şerefsizliğin lüzumu yok, senin ananı, avradını, peygamberini, kitabını sinkaf ederim, seninle görüşeceğiz, bu burada kalmayacak" şeklinde hakaret ve tehdit ettiği...

Yargıtay 23. CD Esas: 2015/13865 Karar: 2015/5464 Tarih: 21.10.2015

"Dombili" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.