Usulsüzlük

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Usulsüzlük"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Usulsüzlük" genellikle belirlenmiş kurallara, prosedürlere veya yasalara uymama, yolsuzluk veya dürüstlükten sapma anlamında kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir işlem veya faaliyet sırasında belirlenen yönergeleri veya standartları çiğneme, manipüle etme veya kötüye kullanma durumunu ifade eder. "Usulsüzlük" terimi, kişilerin çıkarlarını veya avantajlarını elde etmek amacıyla etik veya yasal sınırları ihlal ettiği durumları eleştirmek veya tanımlamak amacıyla kullanılır.

Bu deyim, hileli veya yasadışı faaliyetleri ifade ederken, aynı zamanda adalet, dürüstlük ve etik değerlere vurgu yapabilir. "Usulsüzlük" ifadesi, insanların toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri, yasaları ve kuralları saygı göstermeleri gerektiğini vurgularken, kurallara uymamanın ve yasaları ihlal etmenin uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeker. Terim, etik değerlere ve yasalara saygı göstermeyi teşvik ederken, usulsüz davranışların ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda insanları bilinçlendirir.

Hakaret mi?


Usulsüzlük kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın Kadastro Mahkemesinin duruşmasında hâkime söylediği "Siz usulsüz işlem yapıyorsunuz, tebligatı biz çıkartmadık, bu davanın düşme sebebidir, siz hâkim konumunuzu kullanarak bu şekilde davranıyorsunuz, sırf davalı muhtar diye bu şekilde davranıyorsunuz, siz konumunuzu kullanıyorsunuz, usulsüzlük yapıyorsunuz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarımı aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10935 Karar: 2015/10123 Tarih: 04.11.2015

"Usulsüzlük" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.