Ben Sana Koydum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ben Sana Koydum"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ben sana koydum" ifadesi, argoda bir kişinin başka bir kişiye karşı üstünlük sağladığını veya onu alt ettiğini ifade eden bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin diğerine karşı kazandığını veya üstünlük sağladığını ima eder ve genellikle bir anlaşmazlık, rekabet veya mücadele sonrasında kullanılır.

"Ben sana koydum" ifadesi, argo ve küfürlü bir ifade olup, diğer insanlar tarafından hoş karşılanmayabilir. Bu ifade, agresif, kaba veya üstenci bir tavır sergilediğinden, çatışmacı bir durumda kullanıldığında, karşı tarafı daha da tahrik edebilir.

Bu ifade, genellikle arkadaşlar arasında veya resmi olmayan ortamlarda kullanılır ve olumsuz bir anlam taşır. Bu nedenle, bu tür ifadelerin kullanımı, konuşmacıların kiminle konuştuğuna, konuşma ortamına ve konuşmanın amacına uygun olmalıdır.

Hakaret mi?


Ben sana koydum kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın K... isimli iş yerinde işçi olarak çalıştığı, işsizlik sigorta- sandan yararlanmak amacıyla belge almak için sanık S...'in işlettiği K... isimli iş yerine gittiği, belgeyi aldığı ve ISKUR kurumuna ibraz ettiği, ISKUR kurumunun katılanı uyarması üzerine katılanın iş yerine döndüğü ve sanık... ile görüştüğü, sanık S...'in de katılana "O belgeyi imzaladın mı?" diye sorduğu, katılanın olumlu cevap vermesi üzerine sanık S... 'in elini yumruk yaparak "Ben sana koydum şeklinde hakaret içeren hareket yaptığı olayda, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine (mahkumiyet), incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine...

Yargıtay 15. CD Esas: 2012/7998 Karar: 2014/1236 Tarih: 27.01.2014

"Ben Sana Koydum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.