Dozer Gibi Üzerime Geldi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dozer Gibi Üzerime Geldi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Dozer Gibi Üzerime Geldi” ifadesi, bir kişinin başka bir kişiye çok sert ve saldırgan bir şekilde davrandığını anlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Dozer Gibi Üzerime Geldi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kamu görevlisi olan katılana söylediği kabul olunan "Dozer gibi üzerime geldi, Saddam’ın hâkiminden de öte" biçimindeki eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6290 Karar: 2015/8935 Tarih:22.10.2015

"Dozer Gibi Üzerime Geldi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.