İnsani Duygudan Yoksun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsani Duygudan Yoksun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İnsani duygudan yoksun, insanlara karşı sevgi, saygı, merhamet gibi duyguları olmayan anlamına gelir. İnsani duygudan yoksun olan kişiler, başkalarının acılarına duyarsız, bencil, zalim ve vicdansız olabilirler. İnsani duygudan yoksunluk, kişinin yetiştiği ortam, yaşadığı travmalar veya psikolojik sorunlar nedeniyle oluşabilir. İnsani duygudan yoksunluk, toplumda çatışma, şiddet ve adaletsizlik gibi sorunlara yol açabilir.

Hakaret mi?


İnsani Duygudan Yoksun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinde tedavi amacıyla çocuğunu götürdüğü katılanın görev yaptığı Diş Sağlığı Merkezi'nde karşılaştığı davranışlara yönelik olarak Hasta Hakları Kurulu'nun internet sitesine yazdığı sözlerin (Dr.… hanım gelen çocuklara avaz avaz bağırıyor, çocuklar oraya zaten korkarak gidiyor, bunlar özel çalışsın efendim, onların yerine insanca muameleyi bilen doktorlar alınsın, bu doktorlar insani duygudan yoksunlar) yasal şikâyet hakkının kullanılması ve yakınma niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarını içermediği gözetilmeyerek yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/29113 Karar: 2013/15206 Tarih: 10.06.2013

"İnsani Duygudan Yoksun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.