Çakma Fethullahçı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çakma Fethullahçı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çakma Fethullahçı" ifadesi, genellikle Fethullah Gülen'in öğretilerine veya hareketine benzeyen ancak aslında onunla bağlantısı olmayan veya orijinal hareketin dışında yer alan kişilere veya gruplara atıfta bulunmak için kullanılır. "Çakma," orijinal veya gerçek olmayan bir şeyi taklit etmeye veya kopyalamaya işaret ederken, "Fethullahçı" terimi Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı bir dini hareketi ifade eder.

Bu ifade, genellikle eleştirel veya alaycı bir tonla kullanılır ve kişinin veya grubun Fethullah Gülen hareketine benzer bir şekilde davrandığını veya giyindiğini ancak gerçekte bağlantısının olmadığını belirtmek amacıyla kullanılır. Kısacası, "çakma Fethullahçı," orijinal Fethullah Gülen hareketinin dışında, benzer tarz ve öğretilerle hareket eden fakat resmi olarak bu hareketin içinde olmayan kişilere veya gruplara gönderme yapar.

Hakaret mi?


Çakma Fethullahçı kelimesi hakaret değildir.  

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekilere hitaben söylediği kabul edilen "Bana gıcıklığınız var, keyfi işlem yapıyorsunuz, çakma Fethullahçılarsınız" şeklinde ve kaba hitap tarz niteliğindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/21617 Karar: 2017/5641 Tarih: 11.05.2017

"Çakma Fethullahçı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.